Title: Analýza nabídky služeb cestovní kanceláře
Other Titles: The analysis of offer the travel agency services
Authors: Krautwurmová, Nikol
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12630
Keywords: nabídka služeb;cestovní ruch;cestovní kancelář;situační analýza
Keywords in different language: services;tourism;travel agency;situational analysis
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu nabídky služeb cestovní kanceláře. Cílem práce bylo navrhnout opatření vhodná pro zvýšení známosti a spokojenosti s kvalitou a nabídkou služeb cestovní kanceláře. Teoretická část poskytuje základ pro část praktickou. Zabývá se obecně službami, cestovním ruchem a marketingovou situační analýzou. Část praktická se zabývá analýzou nabídky služeb, marketingovou situační analýzou a dotazníkovým šetřením prováděným mezi zákazníky cestovní kanceláře. V rámci marketingové situační analýzy je mimo jiné srovnána nabídka konkurenčních cestovních kanceláří. Na závěr práce obsahuje navrhovaná doporučení zaměřená na webové stránky, propagaci a hodnocení kvality služeb. Tato doporučení by měla vést ke zvýšení známosti a spokojenosti s kvalitou a nabídkou služeb cestovní kanceláře.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the analysis of travel agency services. The main objective of the thesis was to propose appropriate measures to increase familiarity and satisfaction with quality and offer services of travel agencies. The theoretical part provides the basis theoretical knowledge for the practical part. It deals with general services, tourism and marketing situational analysis. The practical part analyzes the supply of services, the marketing situational analysis and a questionnaire survey, that is carried out among the customers of the travel agency. In the framework of marketing analysis is, inter alia, comparison of the offers of competitive travel agencies. At the conclusion the thesis contains the proposed recommendation aimed on website, promotion and evaluation of service quality. These recommendations should lead to an increase in familiarity and satisfaction with quality and offer services of travel agencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krautwurmova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Krautwurmova N. - V.PDFPosudek vedoucího práce566,97 kBAdobe PDFView/Open
Krautwurmova N. - O.PDFPosudek oponenta práce630,99 kBAdobe PDFView/Open
Krautwurmova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.