Název: Analýza nabídky služeb cestovní kanceláře
Další názvy: The analysis of offer the travel agency services
Autoři: Krautwurmová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Janeček, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12630
Klíčová slova: nabídka služeb;cestovní ruch;cestovní kancelář;situační analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: services;tourism;travel agency;situational analysis
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu nabídky služeb cestovní kanceláře. Cílem práce bylo navrhnout opatření vhodná pro zvýšení známosti a spokojenosti s kvalitou a nabídkou služeb cestovní kanceláře. Teoretická část poskytuje základ pro část praktickou. Zabývá se obecně službami, cestovním ruchem a marketingovou situační analýzou. Část praktická se zabývá analýzou nabídky služeb, marketingovou situační analýzou a dotazníkovým šetřením prováděným mezi zákazníky cestovní kanceláře. V rámci marketingové situační analýzy je mimo jiné srovnána nabídka konkurenčních cestovních kanceláří. Na závěr práce obsahuje navrhovaná doporučení zaměřená na webové stránky, propagaci a hodnocení kvality služeb. Tato doporučení by měla vést ke zvýšení známosti a spokojenosti s kvalitou a nabídkou služeb cestovní kanceláře.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the analysis of travel agency services. The main objective of the thesis was to propose appropriate measures to increase familiarity and satisfaction with quality and offer services of travel agencies. The theoretical part provides the basis theoretical knowledge for the practical part. It deals with general services, tourism and marketing situational analysis. The practical part analyzes the supply of services, the marketing situational analysis and a questionnaire survey, that is carried out among the customers of the travel agency. In the framework of marketing analysis is, inter alia, comparison of the offers of competitive travel agencies. At the conclusion the thesis contains the proposed recommendation aimed on website, promotion and evaluation of service quality. These recommendations should lead to an increase in familiarity and satisfaction with quality and offer services of travel agencies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Krautwurmova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krautwurmova N. - V.PDFPosudek vedoucího práce566,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krautwurmova N. - O.PDFPosudek oponenta práce630,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krautwurmova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.