Název: Návrh marketingové komunikace pro konkrétní organizaci
Další názvy: A proposal for marketing communication in a specific organization
Autoři: Tesařová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12650
Klíčová slova: marketing;komunikace;marketingová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;communication;marketing communication
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zkvalitnění marketingové komunikace Alžbětiných Lázní, a. s. Cílem práce je prozkoumat aktuální marketingovou komunikaci Alžbětiných lázní a na základě marketingového výzkumu zhodnotit její efektivitu. Předložit nové dílčí návrhy marketingové komunikace a zpracovat k nim orientační rozpočty. Cílem těchto návrhů je zvýšit povědomí o Alžbětiných Lázních, a. s. u občanů České republiky. Bakalářská práce je tvořena teoretickými poznatky, které jsou podkladem pro empirickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy komunikace, marketing a marketingová komunikace. Jsou zde popsány nástroje marketingové komunikace a několik nových trendů v marketingové komunikaci, které jsou následně zohledněny při volbě nových návrhů na zlepšení propagace vybrané organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the improvement of the marketing communication for the Elizabeth Baths, p. l. c. The goal is to examine the current marketing communication of the Elizabeth baths and to evaluate its effect in view of marketing research and to introduce new partial proposals for the marketing communication and to work out approximate budgets. The target of these proposals is to increase the awareness of the Czechs as far as the Elizabeth Baths, p. l. c. are concerned. The thesis consists of theoretical findings, which are the basis for the empirical part. In the theoretical part the concepts, such as communication, marketing and marketing communication are defined. Possible tools of marketing communication and some new trends in marketing communication are described here as these are seriously considered when choosing new proposals meant to improve the promotion of a specific organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tesarova_BP_2014.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce622,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarova T. - O.PDFPosudek oponenta práce530,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce244,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.