Název: Analýza volnočasových aktivit v Tachově
Další názvy: Analysis of Free Time Activities in Tachov
Autoři: Kabourek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12656
Klíčová slova: volný čas;volnočasové aktivity;Tachov;dotazník;Tachovský park
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure time;leisure activities;Tachov;questionnaire;Tachov park
Abstrakt: Tato práce je zaměněna na analýzu volnočasových aktivit v Tachově. V první části jsou uvedeny základní informace o městě Tachově, tedy historie, současnost, památky. Druhá část je zaměřena na objasnění základních pojmů, které pomohou lépe chápat danou problematiku. Součástí této části je analyzování nabídky volnočasových aktivit ve městě. Třetí část je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření a v poslední části jsou sestaveny zlepšující návrhy, které vycházejí z odpovědí respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on leisure time activities analysis in Tachov. In the first part are stated basic information about Tachov town, which includes history, present, historic sights, etc. Second part is focused on basic terms, which helps to better understand stated issues. This part also covers analysis of leisure time activities offer in Tachov. In the third part of this thesis is described and evaluated questionnaire survey and in the fourth part are presented improvement proposals based on respondent's answers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kabourek.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourek_V.pdfPosudek vedoucího práce639,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourek_O.pdfPosudek oponenta práce609,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourek_P.pdfPrůběh obhajoby práce251,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.