Title: Analýza volnočasových aktivit v Tachově
Other Titles: Analysis of Free Time Activities in Tachov
Authors: Kabourek, Tomáš
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12656
Keywords: volný čas;volnočasové aktivity;Tachov;dotazník;Tachovský park
Keywords in different language: leisure time;leisure activities;Tachov;questionnaire;Tachov park
Abstract: Tato práce je zaměněna na analýzu volnočasových aktivit v Tachově. V první části jsou uvedeny základní informace o městě Tachově, tedy historie, současnost, památky. Druhá část je zaměřena na objasnění základních pojmů, které pomohou lépe chápat danou problematiku. Součástí této části je analyzování nabídky volnočasových aktivit ve městě. Třetí část je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření a v poslední části jsou sestaveny zlepšující návrhy, které vycházejí z odpovědí respondentů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on leisure time activities analysis in Tachov. In the first part are stated basic information about Tachov town, which includes history, present, historic sights, etc. Second part is focused on basic terms, which helps to better understand stated issues. This part also covers analysis of leisure time activities offer in Tachov. In the third part of this thesis is described and evaluated questionnaire survey and in the fourth part are presented improvement proposals based on respondent's answers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kabourek.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kabourek_V.pdfPosudek vedoucího práce639,87 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek_O.pdfPosudek oponenta práce609,24 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek_P.pdfPrůběh obhajoby práce251,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.