Název: Porovnání kompresorového a absorpčního chladícího stroje z hlediska účinnosti
Další názvy: Comparison of compressor and absorption cooling machine in terms of efficiency
Autoři: Němeček, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Vladimír
Begeni, Radek
Oponent: Konáš, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12660
Klíčová slova: chladicí faktor;kompresorové chlazení;absorpční chlazení;účinnost;chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: energy efficiency ratio;compressor cooling;absorption cooling;efficiency;cooling
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh zařízení pro chladicí výkon 600 kWch v kompresorovém a absorpčním provedení, porovnání jednotlivých variant po technické stránce včetně specifikace parametrů, dále výpočet účinnosti a zhodnocení podle předpokládané výše investičních a provozních nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains a suggestion for a device for cooling capacity of 600 kW - in compressor and absorption design, the comparison of various options including the technical specifications, then the calculation of the efficiency and the final consideration of the amount of the investment and operating costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Nemecek_2014.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Nemecek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce68,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Nemecek - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Nemecek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce14,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.