Title: Porovnání kompresorového a absorpčního chladícího stroje z hlediska účinnosti
Other Titles: Comparison of compressor and absorption cooling machine in terms of efficiency
Authors: Němeček, Jiří
Advisor: Křenek, Vladimír
Begeni, Radek
Referee: Konáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12660
Keywords: chladicí faktor;kompresorové chlazení;absorpční chlazení;účinnost;chlazení
Keywords in different language: energy efficiency ratio;compressor cooling;absorption cooling;efficiency;cooling
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh zařízení pro chladicí výkon 600 kWch v kompresorovém a absorpčním provedení, porovnání jednotlivých variant po technické stránce včetně specifikace parametrů, dále výpočet účinnosti a zhodnocení podle předpokládané výše investičních a provozních nákladů.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains a suggestion for a device for cooling capacity of 600 kW - in compressor and absorption design, the comparison of various options including the technical specifications, then the calculation of the efficiency and the final consideration of the amount of the investment and operating costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Nemecek_2014.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Nemecek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce68,47 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Nemecek - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Nemecek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce14,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.