Název: Odvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití U-Th cyklu
Další názvy: The Cooling technology of molten salt reactors
Autoři: Hůlka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hron, Miloslav
Mikisek, Miroslav
Žitek, Pavel
Oponent: Klimko, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12663
Klíčová slova: MSR;jaderný reaktor;primární okruh;sekundární okruh;IV. generace;roztavená sůl;srážeč přehřátí
Klíčová slova v dalším jazyce: MSR;nuclear reactor;primary circuit;secondary circuit;IVth generation;molten salt;desuperheater
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je technologie chlazení reaktorů pracujících s roztavenými solemi - MSR, které jsou součástí reaktorů tzv. IV. generace. V první části práce je zpracován vývoj těchto reaktorů do současného stavu. Ve druhé části je proveden návrh uspořádání primárního a sekundárního okruhu s reaktorem MSR. Ve třetí části je proveden návrh srážeče přehřátí pro systém regenerace v sekundárním okruhu a je porovnán jeho vliv při použití na nízkotlakém nebo vysokotlakém ohříváku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of bachelor thesis is the cooling technology of reactors working with molten salts MSR which are the part of Generation IV reactors. In the first part of the work there is described the evolution of these reactors to the current state. In the second part there is made the design of primary and secondary circuit with MSR reactor. In the third part there is made the design of desuperheater for heat recovery system in secondary circuit and there is compared its influence if used in low-pressure or in high-pressure heat exchanger.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPHulka2014.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP-Hulka-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP - Hulka - 2014.pdfPosudek oponenta práce70,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Hulka-2014.pdfPrůběh obhajoby práce22,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.