Title: Odvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití U-Th cyklu
Other Titles: The Cooling technology of molten salt reactors
Authors: Hůlka, Petr
Advisor: Hron, Miloslav
Mikisek, Miroslav
Žitek, Pavel
Referee: Klimko, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12663
Keywords: MSR;jaderný reaktor;primární okruh;sekundární okruh;IV. generace;roztavená sůl;srážeč přehřátí
Keywords in different language: MSR;nuclear reactor;primary circuit;secondary circuit;IVth generation;molten salt;desuperheater
Abstract: Tématem bakalářské práce je technologie chlazení reaktorů pracujících s roztavenými solemi - MSR, které jsou součástí reaktorů tzv. IV. generace. V první části práce je zpracován vývoj těchto reaktorů do současného stavu. Ve druhé části je proveden návrh uspořádání primárního a sekundárního okruhu s reaktorem MSR. Ve třetí části je proveden návrh srážeče přehřátí pro systém regenerace v sekundárním okruhu a je porovnán jeho vliv při použití na nízkotlakém nebo vysokotlakém ohříváku.
Abstract in different language: The main topic of bachelor thesis is the cooling technology of reactors working with molten salts MSR which are the part of Generation IV reactors. In the first part of the work there is described the evolution of these reactors to the current state. In the second part there is made the design of primary and secondary circuit with MSR reactor. In the third part there is made the design of desuperheater for heat recovery system in secondary circuit and there is compared its influence if used in low-pressure or in high-pressure heat exchanger.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPHulka2014.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP-Hulka-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oponentni posudek BP - Hulka - 2014.pdfPosudek oponenta práce70,72 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Hulka-2014.pdfPrůběh obhajoby práce22,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.