Název: Aerodynamické vazby protékaných turbinových profilů v řadě
Další názvy: Measurement and numerical calculation of parallel vibrations of blades
Autoři: Pašek, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Oponent: Pacák, Aleš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12665
Klíčová slova: vibrační uzel;lopatková kaskáda;kalibrace;vazební síly;rovnoběžné buzení
Klíčová slova v dalším jazyce: vibration node;blade cascade;calibration;binding forces;parallel excitation
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil lopatkové kaskádě, která simuluje špičkovou část parní turbíny o výkonu 1000 MW. Zahrnuje popis experimentálního zařízení a teoretickou část pojednávající o přípravných měřeních. Cílem je zprovoznit zařízení a realizovat měření při suvném buzení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the aerodynamic coupling forces in the blade cascade which simulates the top part of the steam turbine of an output of 1000 MW. It includes description of the experimental facilities and theoretical section about preliminary measurements. The goal is to make the device operational and realize measurement with parallel excitation of the blades.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pasek.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Pasek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce53,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Pasek - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Pasek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce12,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.