Title: Aerodynamické vazby protékaných turbinových profilů v řadě
Other Titles: Measurement and numerical calculation of parallel vibrations of blades
Authors: Pašek, Ladislav
Advisor: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Referee: Pacák, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12665
Keywords: vibrační uzel;lopatková kaskáda;kalibrace;vazební síly;rovnoběžné buzení
Keywords in different language: vibration node;blade cascade;calibration;binding forces;parallel excitation
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil lopatkové kaskádě, která simuluje špičkovou část parní turbíny o výkonu 1000 MW. Zahrnuje popis experimentálního zařízení a teoretickou část pojednávající o přípravných měřeních. Cílem je zprovoznit zařízení a realizovat měření při suvném buzení.
Abstract in different language: This thesis focuses on the aerodynamic coupling forces in the blade cascade which simulates the top part of the steam turbine of an output of 1000 MW. It includes description of the experimental facilities and theoretical section about preliminary measurements. The goal is to make the device operational and realize measurement with parallel excitation of the blades.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pasek.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Pasek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce53,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Pasek - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Pasek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce12,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.