Title: Biografie a urbánní prostor
Other Titles: Biografy and Urban Space
Authors: Chaloupková, Romana
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Růžička, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12678
Keywords: biografie;aktér;urbánní prostor;biografická metoda;biografický výzkum;zakotvená teorie;neopozivitismus
Keywords in different language: biographies;actor;urban space;biographical method;biographical research;grounded theory;neopozivitism
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá představením biografického přístupu a jeho rozdělení na tyto dva metodologické tábory s důrazem na jeho metodologické a teoretické výhody a omezení při postižení aktérských biografií ve vztahu k urbánnímu prostoru. Práce bude zpracována na základě relevantní literatury postihující vztah biografie a urbánního prostoru a teoretické premisy budou dokládány na pořízených biografických rozhovorech.
Abstract in different language: My bachelor thesis is devoted to introduce the biographical approach and its division into two methodological camps with an emphasis on the methodological and theoretical advantages and limitations of actors disability biographies in relation to the urban space. Work will be prepared on the basis of relevant literature affecting the relationship biographies and urban space and theoretical premises will be documented in the recorded biographical interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Chaloupkova_Romana_Biografie_ a_ urbanni_prostor.pdfPlný text práce477,95 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova_vedouci.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordView/Open
Chaloupkova_oponent.docPosudek oponenta práce55 kBMicrosoft WordView/Open
Chaloupkova.JPGPrůběh obhajoby práce186,56 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.