Název: Biografie a urbánní prostor
Další názvy: Biografy and Urban Space
Autoři: Chaloupková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Růžička, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12678
Klíčová slova: biografie;aktér;urbánní prostor;biografická metoda;biografický výzkum;zakotvená teorie;neopozivitismus
Klíčová slova v dalším jazyce: biographies;actor;urban space;biographical method;biographical research;grounded theory;neopozivitism
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá představením biografického přístupu a jeho rozdělení na tyto dva metodologické tábory s důrazem na jeho metodologické a teoretické výhody a omezení při postižení aktérských biografií ve vztahu k urbánnímu prostoru. Práce bude zpracována na základě relevantní literatury postihující vztah biografie a urbánního prostoru a teoretické premisy budou dokládány na pořízených biografických rozhovorech.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is devoted to introduce the biographical approach and its division into two methodological camps with an emphasis on the methodological and theoretical advantages and limitations of actors disability biographies in relation to the urban space. Work will be prepared on the basis of relevant literature affecting the relationship biographies and urban space and theoretical premises will be documented in the recorded biographical interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Chaloupkova_Romana_Biografie_ a_ urbanni_prostor.pdfPlný text práce477,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupkova_vedouci.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chaloupkova_oponent.docPosudek oponenta práce55 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chaloupkova.JPGPrůběh obhajoby práce186,56 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.