Název: Obsahová analýza prezentace genderu v časopisech pro děti předškolního věku
Další názvy: Content analysis of gender presentation in magazines for preschool children
Autoři: Gašparíková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12683
Klíčová slova: gender;socializace;genderové stereotypy;média;obsahová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;socialization;gender stereotypes;media;content analysis
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na obsahy časopisů pro děti předškolního věku v souvislosti s genderovou problematikou. V teoretické části jsou vymezeny základní koncepty spojené s genderem a médii. Empirická část práce je zaměřena na kvantitativní obsahovou analýzu ilustrací v časopisech pro děti předškolního věku s cílem odhalit případný výskyt genderových stereotypů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the content of magazines for children of preschool age in terms of gender issues. In the theoretical part are defined basic concepts associated with gender and the media. The empirical section is focused on quantitative content analysis of illustrations in magazines for children of preschool age to identify possible occurrence of gender stereotypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Gasparikova_Marie_Bakalarska_prace_2014.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gasparikova_vedouci.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Gasparikova_oponent.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Gasparikova.JPGPrůběh obhajoby práce164,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.