Title: Obsahová analýza prezentace genderu v časopisech pro děti předškolního věku
Other Titles: Content analysis of gender presentation in magazines for preschool children
Authors: Gašparíková, Marie
Advisor: Kalvas, František
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12683
Keywords: gender;socializace;genderové stereotypy;média;obsahová analýza
Keywords in different language: gender;socialization;gender stereotypes;media;content analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na obsahy časopisů pro děti předškolního věku v souvislosti s genderovou problematikou. V teoretické části jsou vymezeny základní koncepty spojené s genderem a médii. Empirická část práce je zaměřena na kvantitativní obsahovou analýzu ilustrací v časopisech pro děti předškolního věku s cílem odhalit případný výskyt genderových stereotypů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the content of magazines for children of preschool age in terms of gender issues. In the theoretical part are defined basic concepts associated with gender and the media. The empirical section is focused on quantitative content analysis of illustrations in magazines for children of preschool age to identify possible occurrence of gender stereotypes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasparikova_Marie_Bakalarska_prace_2014.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Gasparikova_vedouci.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Gasparikova_oponent.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordView/Open
Gasparikova.JPGPrůběh obhajoby práce164,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.