Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková, Jaroslavacs
dc.contributor.authorHájková, Markétacs
dc.contributor.refereeKobes, Tomášcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:24Z
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:24Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-30cs
dc.identifier56708cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12684
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na reprezentaci obrazu maskulinity a diskurzu s ním spojeným, a to v seriálu "Mužství" časopisu Reflex. Cílem práce je odhalit poselství, které články o proměňující se podobě maskulinity a šířícím se diskurzu krize čtenáři předávají. Tato práce tedy směřuje ke snaze analyzovat, jakým způsobem autoři seriálu článků konstruují maskulinitu, jak představují samotné muže, a to zejména pak ve vztahu k femininitě. Dále bylo hlavním záměrem ukázat, jaké oblasti jsou zobrazovány jako ty, jež dnešní muže především ohrožují, což zároveň konotuje myšlenku krize. Práce využívá metody sémiotické analýzy a konceptu otevřeného a uzavřeného textu.cs
dc.format72 s.(126 003 znaků),13 s. př.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmaskulinitacs
dc.subjecthegemonní maskulinitacs
dc.subjectpluralita maskulinitcs
dc.subjectdiskurs krize maskulinitycs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectčasopis Reflexcs
dc.title"Krize" mužství? Analýza série článků časopisu Reflex o krizi maskulinity.cs
dc.title.alternative"Crisis" in Masculinity? The Analysis of Series of Articles in The Magazine Reflex about Crisis in Masculinityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on the representation of the image of masculinity as well as on the discourse associated with it in the Reflex magazine's articles about masculinity. The main objective is to reveal the message conveyed by the articles about the changing form of masculinity and spreading the discourse of crisis to readers. Therefore, the thesis' aim is to analyze how the authors of articles construct the masculinity and how they depict today's men, especially in relation to the feminine position. Furthermore, another aim of the thesis is to define the areas which are primarily seen as a thread to the today's men, and consequently which generate the idea of the crisis of masculinity. This thesis uses the method of semiotic analysis and the concept of open and closed text.en
dc.subject.translatedmasculinityen
dc.subject.translatedhegemonic masculinityen
dc.subject.translatedplurality of masculinitiesen
dc.subject.translateddiscourse of crisis in masculinityen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedReflex magazineen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hajkova_BP_2014.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova-vedouci.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hajkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce120,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAJKOVA.JPGPrůběh obhajoby práce125,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.