Title: "Krize" mužství? Analýza série článků časopisu Reflex o krizi maskulinity
Other Titles: "Crisis" in Masculinity? The Analysis of Series of Articles in The Magazine Reflex about Crisis in Masculinity
Authors: Hájková, Markéta
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12684
Keywords: maskulinita;hegemonní maskulinita;pluralita maskulinit;diskurs krize maskulinity;média;časopis Reflex
Keywords in different language: masculinity;hegemonic masculinity;plurality of masculinities;discourse of crisis in masculinity;media;Reflex magazine
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na reprezentaci obrazu maskulinity a diskurzu s ním spojeným, a to v seriálu "Mužství" časopisu Reflex. Cílem práce je odhalit poselství, které články o proměňující se podobě maskulinity a šířícím se diskurzu krize čtenáři předávají. Tato práce tedy směřuje ke snaze analyzovat, jakým způsobem autoři seriálu článků konstruují maskulinitu, jak představují samotné muže, a to zejména pak ve vztahu k femininitě. Dále bylo hlavním záměrem ukázat, jaké oblasti jsou zobrazovány jako ty, jež dnešní muže především ohrožují, což zároveň konotuje myšlenku krize. Práce využívá metody sémiotické analýzy a konceptu otevřeného a uzavřeného textu.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the representation of the image of masculinity as well as on the discourse associated with it in the Reflex magazine's articles about masculinity. The main objective is to reveal the message conveyed by the articles about the changing form of masculinity and spreading the discourse of crisis to readers. Therefore, the thesis' aim is to analyze how the authors of articles construct the masculinity and how they depict today's men, especially in relation to the feminine position. Furthermore, another aim of the thesis is to define the areas which are primarily seen as a thread to the today's men, and consequently which generate the idea of the crisis of masculinity. This thesis uses the method of semiotic analysis and the concept of open and closed text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajkova_BP_2014.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova-vedouci.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Hajkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce120,99 kBAdobe PDFView/Open
HAJKOVA.JPGPrůběh obhajoby práce125,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.