Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMertl, Jiří
dc.contributor.authorProkopová, Simona
dc.contributor.refereeLupták Burzová, Petra
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:44Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:44Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier55742
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12707
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem místního referenda v České Republice, v Plzni, které se událo 11. a 12. ledna 2014. Úvod práce popisuje co referendum je a celkově problematiku místního referenda. Další kapitola se soustředí na zákon o místním referendu. Empirická část práce se koncentruje na reálný proces tohoto referenda a analyzuje ho. V další kapitole práce tento proces srovnává s tím, jak by podle zákonu o místním referendu měl být. Závěr vysvětluje, jak byl během procesu místního referenda porušen zákon a zda toto místní referendum bylo přínosem městu, zastupitelům a občanům, nebo naopak.cs
dc.format57 s. (89 295 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreferendumcs
dc.subjectmístní referendumcs
dc.subjectzastupitelstvo Plzněcs
dc.subjectpřípravný výborcs
dc.subjectAmadeus Realcs
dc.subjectzákon o místním referenducs
dc.subjectvolbycs
dc.titleMístní referendum v Plznics
dc.title.alternativeThe local referendum in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the issue of local referendum in the Czech Republic, in Pilsen which was held on 11 and 12 January. The introduction of the thesis describes what a referendum is and the problematics of local referendum. Next capture is focused on czech legislation of local referendum. The theoretical part deals also with the metodology. The empiric part of the thesis is concentrated on the real course of this referendum and on it's analysis. Next capture deals with the comparation of the course of the local referendum as it should be with the real course of this local referendum in Pilsen. The conclusion responds on hypothesis from introduction and also explains how was broken the law during the process of local referendum in Pilsen and if this referendum was a profit for the city, for the politicians and for the citizens or the contrary.en
dc.subject.translatedlocal referendumen
dc.subject.translatedPilsenen
dc.subject.translatedlegislation of local referendumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Prokopova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prokopova_opo.docxPosudek oponenta práce32,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prokopova.pdfPrůběh obhajoby práce491,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.