Název: Pád komunismu a přechod k demokracii - komparace Československa a Polska
Další názvy: The Fall of Communism and the Transition to Democracy - Comparison of Czechoslovakia and Poland
Autoři: Fiala, Vít
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12726
Klíčová slova: Československo;Polsko;komunismus;demokracie;Solidarita;Charta 77;Občanské fórum;přechod k demokracii
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;Poland;democracy;communism;Solidarity;transition to democracy;Charter 77
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o pádu komunismu a přechodu k demokracii. Jedná se o komparaci dvou vybraných zemí, a to Československa a Polska. Práce obsahuje vymezení a znaky nedemokratického režimu. Dále obsahuje typologii přechodů k demokracii autora S. Huntingtona a typologii přechodů k demokracii autorů T. Karlové a P. Schmittera. Práce dále obsahuje dvě případové studie o pádu komunismu a přechodu k demokracii v Československu a Polsku. Na závěr práce je provedena komparace československého a polského přechodu k demokracii.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the bachelor work is the fall of communism and the transition to democracy in Czechoslovakia and Poland and their following comparison. The work includes the key thesis of the non democratic regimes and includes the typology of the transitions by S. Huntington and the typology of the transitions by T. Karl and P. Schmitter. The work includes two studies of the Czechoslovak and Polish communist regime and transition to democracy. In the end is the comparison both of the transitions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vit Fiala.pdfPlný text práce578,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_VED.pdfPosudek vedoucího práce91,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_OPO.docxPosudek oponenta práce43,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce398,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.