Název: Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních tří desetiletí: Stává se Británie stále více euroskeptickou? Vystoupí Velká Británie nakonec z Evropské unie?
Další názvy: Analysis of British relations with the European Union during the last three decades: Is Britain becoming increasingly eurosceptic? Will Britain pull out of the European Union eventually?
Autoři: Kruhmalova, Irina
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12731
Klíčová slova: Velká Británie;Evropská unie;euroskepticismus;UKIP;referendum o členství;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;European union;euroscepticism;UKIP;referendum about membership;analysis
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je "Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních tří desetiletí", kde centrální otázkou je, jestli se Velká Británie stává stále více euroskeptickou a zda nakonec vystoupí z Evropské unie. Hlavním cílem práce je poskytnout analýzu současné britské politiky vůči EU, zjistit, jak soudobý euroskepticismus vznikl, a co vedlo k jeho popularitě, a samozřejmě nastínit možné výsledky referenda o členství v EU, pokud takový krok nastane.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is the Analysis of British relations with the European Union during the last three decades. The main question posed by this work concerns whether Britain is becoming increasingly Eurosceptical and if it will eventually pull out of the Union. The main goal of this thesis is to provide analysis of Britain's contemporary policy towards the EU, discover how this phenomenon has developed and become so popular today, and of course discuss the possible results of a membership referendum if one is indeed held in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kruhmalova.pdfPlný text práce752,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kruhmalova_ved_BP.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kruhmalova_bp_mvbas_opo.pdfPosudek oponenta práce603,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruhmalova.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce386,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.