Název: Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie
Další názvy: Political system of Arab rentier states - Saudi Arabia
Autoři: Frýdl, David
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12744
Klíčová slova: Politický systém;Saúdská Arábie;ropná monarchie;dynastie Saúdů;islám;wahhábismus;ulamá´
Klíčová slova v dalším jazyce: The political system;Saudi Arabia;the oil monarchy;the House of Saud;islam;wahhabism;ulama
Abstrakt: V této bakalářské práci jsem se zabýval politickým systémem Saúdské Arábie. Konkrétně jsem se zaměřil na saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus a na jeho vliv na politický systém Saúdské Arábie. V této bakalářské práci jsem se pokusil představit učení Muhammada Abd al-Wahhába a chtěl jsem ukázat jeho spojitost se saúdskoarabskou vládnoucí rodinou Saúd. Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět si na výzkumnou otázku: "Jak se v praktickém politickém životě projevuje saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus?" Pro zodpovězení této otázky jsem rozebral moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní a představil náboženské učence, neboli ulamá´, kteří politickému systému Saúdské Arábie poskytují legitimitu prostřednictvím náboženských stanovisek (fatew). Ulamá´ tak mají na tento politický systém značný vliv.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis, I dealt with the political system of Saudi Arabia.I namely focused on Saudi Arabia´s state religion Wahhabism and its influence on the political system of Saudi Arabia. In the bachelor thesis, the attempt was made to introduce teachings of Muhammad Abd al-Wahhab and I wanted to show the connection between Wahhabism and Saudi Arabia´s ruling family Al Saud. The aim of this bachelor thesis was to answer the research question: "How does Wahabism manifest itself in the practical political life?" To answer this research question I analysed the legislative branch, the executive branch and the judicial branch and I tried to introduce the religious scholars ulama, who provide legitimacy to the political system of Saudi Arabia via religious opinions (fatawa). Ulama have a significant influence on this political system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - David Frydl.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frydl_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Frydl_OPO_POL_Bc.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Frydl.pdfPrůběh obhajoby práce467,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.