Název: Afrika v zahraniční politice Číny a Indie
Další názvy: Africa in the foreign policy of China and India
Autoři: Černá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12751
Klíčová slova: Afrika;Čína;Indie;zahraniční politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Africa;China;India;foreign policy
Abstrakt: Cílem práce je analýza africké zahraniční politiky Číny a Indie. Jedním z cílů práce je i srovnání obou zahraničních politik. Bakalářská práce využívá metodu analýzy a komparace. Práce je rozdělena na tři části. První část pojednává o vývoji čínsko-afrických vztahů a africké zahraniční politice Číny. Druhá část se zaobírá vývojem indicko-afrických vztahů a africkou zahraniční politikou Indie. Obě části jsou doplněny třemi případovými studiemi týkající se Nigérie, Angoly a Jihoafrické republiky. Případové studie názorně ukazují zahraniční politiky Číny a Indie, zároveň slouží k lepšímu porozumění tématu. Závěrečná část obsahuje srovnání a analýzu afrických zahraničních politik Číny a Indie. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se africké zahraniční politiky obou zemí liší či shodují.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis explores the topic of Africa in the foreign policies of China and India. The aim of the thesis is thus to analyse China's and India's foreign policies toward Africa. One of the goals of this thesis is the comparison of the two aforementioned foreign policies. This bachelor thesis uses analytical as well as comparative methods in order to grasp mutual similarities and highlight substantial differences. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the development of Sino-African relations and China's foreign policy toward Africa. Correspondingly, the second part discusses the development of Indo-African relations and India's foreign policy toward Africa. Both parts are complemented by three case studies about Nigeria, Angola and the Republic of South Africa. The case studies illustrate the foreign policies of China and India, and also serve us to better comprehend this multifaceted topic. The final section compares contrasts and analyses China's and India's African foreign policies. In doing so, the final section of this thesis strives to address the extent to which both foreign policies resemble or differ.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_AFRIKA V ZP CINY A INDIE.pdfPlný text práce472,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_BP_VED.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cerna_opo.doc.docPosudek oponenta práce44,85 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce328,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.