Title: Humanitární odzbrojení a analýza kampaně prosazující humanitární odzbrojení
Other Titles: Humanitarian Disarmament and the Analysis of Campaigns Promoting Humanitarian Disarmament
Authors: Krejčová, Romana
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12761
Keywords: Ottawská konvence;konvence z Osla;humanitární odzbrojení;nevládní organizace;agenda setting;ICBL;CMC
Keywords in different language: Ottawa treaty;Oslo convetion;humanitarian disarmament;non-governmental organizations;agenda setting;ICBL;CMC
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o humanitárním odzbrojení a roli nevládních organizací při prosazování humanitárního odzbrojení. Humanitární odzbrojení je charakteristické tím, že staví na citlivosti vůči člověku, především vůči civilistům. V první části práce je vysvětlen koncept humanitárního odzbrojení a pojem nevládní organizace. Druhá polovina práce je zaměřena na dvě kampaně prosazující humanitární odzbrojení - kampaň za zákaz nášlapných min a kampaň za zákaz kazetové munice. Analýza činnosti je rozdělena do tří částí: agenda setting, proces přijetí normy a monitorování implementace konvence. V závěru je pak činnost nevládních organizací při prosazování humanitárního odzbrojení shrnuta a zhodnocena.
Abstract in different language: This bachelor thesis deal with humanitarian disarmament and role of non-governmental organizations in promoting humanitarian disarmament. Humanitarian disarmament is characteristic of sensitivity to people, primarily to civilians. In the first part of thesis is explained the concept of the humanitarian disarmament and the definition of non-governmental organizations. The second half of the thesis is focused on two campaigns of humanitarian disarmament and related activities of non-governmental organizations - the campaign to ban landmines and campaign to ban cluster munitions. The analysis of activities is divided into three parts agenda setting, the process of adoption of norm and monitoring the problem after the adoption of convention. At the end of thesis is the activity of non-governmental organizations in promoting humanitarian disarmament summarized and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Romana_Krejcova.pdfPlný text práce771,45 kBAdobe PDFView/Open
krejcova_pol_opo.pdfPosudek vedoucího práce544,57 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova_BP_VED.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce425,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.