Název: Humanitární odzbrojení a analýza kampaně prosazující humanitární odzbrojení
Další názvy: Humanitarian Disarmament and the Analysis of Campaigns Promoting Humanitarian Disarmament
Autoři: Krejčová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12761
Klíčová slova: Ottawská konvence;konvence z Osla;humanitární odzbrojení;nevládní organizace;agenda setting;ICBL;CMC
Klíčová slova v dalším jazyce: Ottawa treaty;Oslo convetion;humanitarian disarmament;non-governmental organizations;agenda setting;ICBL;CMC
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o humanitárním odzbrojení a roli nevládních organizací při prosazování humanitárního odzbrojení. Humanitární odzbrojení je charakteristické tím, že staví na citlivosti vůči člověku, především vůči civilistům. V první části práce je vysvětlen koncept humanitárního odzbrojení a pojem nevládní organizace. Druhá polovina práce je zaměřena na dvě kampaně prosazující humanitární odzbrojení - kampaň za zákaz nášlapných min a kampaň za zákaz kazetové munice. Analýza činnosti je rozdělena do tří částí: agenda setting, proces přijetí normy a monitorování implementace konvence. V závěru je pak činnost nevládních organizací při prosazování humanitárního odzbrojení shrnuta a zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deal with humanitarian disarmament and role of non-governmental organizations in promoting humanitarian disarmament. Humanitarian disarmament is characteristic of sensitivity to people, primarily to civilians. In the first part of thesis is explained the concept of the humanitarian disarmament and the definition of non-governmental organizations. The second half of the thesis is focused on two campaigns of humanitarian disarmament and related activities of non-governmental organizations - the campaign to ban landmines and campaign to ban cluster munitions. The analysis of activities is divided into three parts agenda setting, the process of adoption of norm and monitoring the problem after the adoption of convention. At the end of thesis is the activity of non-governmental organizations in promoting humanitarian disarmament summarized and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Romana_Krejcova.pdfPlný text práce771,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krejcova_pol_opo.pdfPosudek vedoucího práce544,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcova_BP_VED.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce425,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.