Název: ,,Lusofonie'' - reintegrace portugalského impéria?
Další názvy: ,,Lusophonia'' - a reintegration of the Portuguese Empire?
Autoři: Uhlířová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Zákravský, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12769
Klíčová slova: Lusofonie;Společenství portugalsky mluvících zemí;Brazílie;Portugalsko;Angola;Mosambik;Svatý Tomáš a Princův ostrov;Kapverdy;Guinea-Bissau;východní Timor;portugalský jazyk;mezinárodní spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: Lusophonia;Community of portuguese-speaking countries;Brazil;Portugal;Angola;Mozambique;Sao Tomé and Príncipe;Cape Verde;Guinea-Bissau;east Timor;portuguese language;international cooperation
Abstrakt: Tato bakalářská práce je empirickou studií, která se zabývá fungováním Společenství portugalsky mluvících zemí, krátce zvaném Lusofonie. Společenství portugalsky mluvících zemí je mezinárodní organizací sdružující osm státu, v nichž je portugalština úředním jazykem. Cílem práce je popsat průběh formování této organizace a formy spolupráce členských států. V textu je zvláštní důraz kladen na Brazílii, jakožto velmi specifického člena této mezinárodní organizace. Jsou analyzovány přínosy Brazílie v rámci Společenství, stejně jako postavení Lusofonie v brazilské zahraniční politice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is an empirical study which deals with the analysis of run of the Community of Portuguese-Speaking Countries which is also known as Lusophonia. The Community of Portuguese-Speaking Countries is an intergovernmental organization which currently gathers eight countries where Portuguese is an official language. The aim of this thesis is to describe shaping of the Community from the very beginning until nowadays. This thesis strives to outline all of the forms of cooperation between the eight lusophone countries. There is a special focus on Brasil as a very specific member of the Community.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LUSOFONIE_Uhlirova.pdfPlný text práce643,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlirova_ved.doc.docxPosudek vedoucího práce44,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Uhlirova_opo.docxPosudek oponenta práce64,94 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Uhlirova.pdfPrůběh obhajoby práce320,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12769

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.