Název: Komparace politického systému Římské republiky a Athén v době krize se zaměřením na institucionální strukturu daných celků
Další názvy: The Comparation of the Political System of the Roman Republic and Athens During the Crisis with a Focus on the Institutional Structure of the Given Units
Autoři: Bílek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Stulík, Ondřej
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12774
Klíčová slova: Řím;římská republika;instituce;Atény;institucionální struktura;krize;zákonodárná moc;výkonná moc;soudní moc
Klíčová slova v dalším jazyce: Rome;roman republic;institutions;Athens;institutional structure;crisis;legislative power;executive power;judicial power
Abstrakt: Tato bakalářská práce komparuje politický systém Atén a Římské republiky za doby krize se zaměřením na institucionálni strukturu daných celků. Komparace je prováděna v rámci rozdělení moci na zákondárnou, výkonnou a soudní.Tato kritéria poskytují jednotící prvek pro rozdílnou strukturu institucí zmíněných celků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compares the political system of the Roman Republic and Athens during the crisis with a focus on the institutional structure of the given units. Comparation is done in the framework of separation of powers into the legislative, executive and judicial power. This criteria provide an unifying element for the different structures of institutions in given units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bilek_BP.pdfPlný text práce488,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek DP opo.docPosudek vedoucího práce30,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bilek Tomas_ved.docxPosudek oponenta práce40,47 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce309,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.