Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPiknerová, Lindacs
dc.contributor.authorVlasák, Ondřejcs
dc.contributor.refereeZáhořík, Jancs
dc.date.accepted2014-06-05cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:07Z
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:07Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-30cs
dc.identifier56096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12777
dc.description.abstractMá práce je rozdělena do několika částí, přičemž v první se budu věnovat teorii slabého státu. Budu zde vycházet z odborných publikací známých autorů věnujících se tomuto tématu, a sice z děl R. Rotberga, R. Jacksona nebo docentky Šárky Waisové. Budu také hovořit o příčinách a důsledcích rozpadu, rovněž se budu zabývat škálou Failed States Index. Zmíním kdo Failed State Index založil a popíši kritéria, podle nichž se zde hodnotí. Na závěr popíši vývoj, posun a současnou situaci Mali na tomto žebříčku stability. V druhé kapitole se zaměřím na historii. Pro správné porozumění je třeba začít již v předkoloniálním období, na které bude navazovat francouzská kolonizace. Následovat bude vývoj země od 60. let 20. století až po přechod k demokracii v 90. letech. Zde popíši nejvýznamnější osobnosti a události té doby, které velmi ovlivnily malijskou historii i dnešní směřování země. Vzniku samostatného státního útvaru na severu Mali se bude věnovat třetí kapitola, kterou otevřu popisem politické, sociální a etnické situace v zemi před vznikem Azawadu, abych mohl osvětlit události vedoucí ke konfliktu a rozpadu státu. Dalším krokem bude deskripce vzniku Azawadu a jeho fungování, přelévání moci uvnitř nového státního útvaru, včetně dopadů vzniku tohoto nového státního území na obyvatele severních regionů. Je nutné reflektovat i situaci po relativním utišení konfliktu, a proto se budu v předposlední kapitole věnovat volbám z roku 2013, jak prezidentským, tak i parlamentním. Zmíním zde jednotlivé kandidáty, jejich šance na úspěch i jejich volební kampaně, vyústění voleb a tvorbu koalic v parlamentu. Mírová jednání mezi Tuaregy a vládou, která se odehrála v létě 2013 a peacekeepingové aktivity OSN, budou rovněž součástí této kapitoly. V poslední kapitole rozeberu příčiny a důsledky rozpadu státního aparátu. Budu se přitom opírat o teoretický základ zmíněný v první kapitole. Mezi příčiny zařadím špatnou ekonomickou situaci, korupci, dlouho trvající etnické napětí a vzestup islamistických organizací. Za důsledky označím mezinárodní intervenci, migraci obyvatelstva a šíření extrémismu v celém regionu. Má práce se bude především opírat o odborné články a zahraniční periodika. Přehledovou publikací zachycující dějiny Mali nabízí kniha Stručné dějiny států: Mali. Důležité jsou pro tuto práci také texty B. Lecocqa publikované především v odborných časopisech, v nichž se autor zabývá problematikou Azawadu. Nedílnou součástí budou i zprávy mezinárodních organizací jako Human Rights Watch, nebo informace poskytované renomovanými světovými médii, jako BBC nebo Reuters. Čerpat informace budu i z blízkovýchodních médií jako například Aljazeera.cs
dc.format43 s. (82 181 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectMalics
dc.subjectTuaregovécs
dc.subjectAzawadcs
dc.subjectslabý státcs
dc.subjectrozpadlý státcs
dc.titleRozpad Mali? - možné příčiny a následkycs
dc.title.alternativeDisintegration of Mali? - possible reasons and consequensesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is a case study with a goal to present a causes and consequences of disintegration of Mali. My work is going to deal with colonial history, dictatorship era, transition to democracy and the ethnic and religous conflicts. Mali is a typical example of a country with colonial history whose transition to democracy was not managed well. I will focus on the theory of weak state in the first part of my thesis. I will define weak state and the criteria which have to be met. I will also describe causes and consequences of failed states. I will apply these facts in description of the historical development of the country. The second part will be dedicated to history. I will start with historical roots of the country in the period before the French colonization. This part will be followed with the colonial period and the development in the 20th century, like the transition to democracy and most important events and personalities. The origin of Azawad will be a topic of following chapter, which will be opened with a description of the economical and social situation in the country before the origin of Azawad. Afterwards the origin itself will be described with the development after the conflict. In the next chapter I will mention the course of presidential and parlamentary election. I will describe candidates and present their strategy. Peacekeeping mission and the peace treaty with Tuaregs will also be presented in this chapter. The last chapter will pay attention to causes and concequences of disintegration of Mali. Bad economical conditions, corruption, long lasting ethnic tension and expansion of the radical islamic organizations will be classified as causes. On the other hand, the international intervention, migration and spreading of extremism in the region will be classified as results. Research shows that Mali has been a weak state since gaining independence. The period of dictatorship pushed the country in to the spiral of economical and social tension. The growing acitvity of islamic organizations, the permanent economical crisis and Tuareg rebelions caused together disintegration of Mali in 2012.en
dc.title.otherPříčiny a důsledky rozpadu Malics
dc.subject.translatedMalien
dc.subject.translatedTuaregsen
dc.subject.translatedAzawaden
dc.subject.translatedweak stateen
dc.subject.translatedfailing stateen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Opravdu posledni verze!!!!.pdfPlný text práce665,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlasak_op.docxPosudek vedoucího práce44,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vlasak_ved.docPosudek oponenta práce44,75 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vlasak.pdfPrůběh obhajoby práce352,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.