Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová, Ivona
dc.contributor.authorHostýnek, Tomáš
dc.contributor.refereeŠanc, David
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:13Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:13Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12793
dc.description.abstractTato práce analyzuje jeden z nejnovějších podoborů kritické geopolitiky - populární geopolitiku - a na celkem pěti případových studiích aplikuje její současný teoretický rámec, přičemž v některých ohledech poukazuje na jeho nedostatky a zasazuje se o větší akademickou pozornost a širší paradigmatickou reevaluaci celého podoboru. V první části je stručně nastíněn vývoj klasických, a v pozdější části i kritických, geopolitických teorií, jejich nejvýznamnější představitelé a dobový kontext. V druhé části jsou pak podrobně představeny jednotlivé případové studie a aplikovány koncepty z předcházející kapitoly. V samotném závěru jsou shrnuta nejvýznamnější zjištění a také je nastíněn současný střet mezi zastánci klasické a kritické geopolitiky a také analytický rozkol uvnitř teoretiků populární geopolitiky.cs
dc.format96 s. (120 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasická geopolitikacs
dc.subjectkritická geopolitikacs
dc.subjectpopulární geopolitikacs
dc.subjectKapitán Amerikacs
dc.subjectpřehled čtenářecs
dc.subjectJames Bondcs
dc.subjectDixie Chickscs
dc.subjectVolání povinnostics
dc.titlePopulární geopolitika - historický vývoj a zhodnocení současné situace a trendů ve Spojených státech americkýchcs
dc.title.alternativePopular Geopolitics - historical development and evaluation of current situation and trends in the USAen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis thoroughly analyzes one of the latest subsets of critical geopolitics - popular geopolitics - and applies its current theoretical framework to a total amount of five case studies. It also hints at its apparent defficiencies in certain aspects, argues for higher academic attention and makes an ultimate case for a wider reevaluation of the entire subdiscipline. The first chapter briefly explores the turbulent development of traditional, and what was later dubbed critical, theories of geopolitics, introduces the most significant theorists and contextualizes their works. The second chapter encompasses the individual case studies and employs various concepts and postulations from the previous chapter. The conclusion summarizes our most important findings and elucidates the contemporary clash of traditional and critical geopolitics and an ongoing analytical struggle among popular geopoliticians.en
dc.subject.translatedtraditional geopoliticsen
dc.subject.translatedcritical geopoliticsen
dc.subject.translatedpopular geopoliticsen
dc.subject.translatedCaptain Americaen
dc.subject.translatedReader's Digesten
dc.subject.translatedJames Bonden
dc.subject.translatedDixie Chicksen
dc.subject.translatedCall of Dutyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaprace_Hostynek_2014.pdfPlný text práce21,42 MBAdobe PDFView/Open
Hostynek_ved.docxPosudek vedoucího práce39,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hostynek_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hostynek.pdfPrůběh obhajoby práce319,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.