Název: Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
Další názvy: U.S. Humanitarian Intervention as an Instrument of Globalization of Human Rights
Autoři: Peterková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12801
Klíčová slova: humanitární intervence;univerzalita lidských práv;utilitarismus;přirozené právo;pozitivní právo;Rada bezpečnosti OSN;Clintonova doktrína
Klíčová slova v dalším jazyce: humanitarian intervention;universality of human rights;utilitarianism;natural law;positive law;United Nation Security Council;Clinton doctrine
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje především na globalizaci lidských práv, s ohledem na humanitární intervenci v Kosovu. Hlavním cílem této práce je nastínit humanitární intervenci v Kosovu skrze perspektivu spravedlivé války a různých teorií na humanitární intervenci jako takovou. V tomto smyslu se empirická část zaměří především na to, zda lze tuto intervenci považovat za spravedlivou či nikoliv.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issue of globalization of human rights, especially in the area of humanitarian intervention in Kosovo. The main aim is to outline the humanitarian intervention in Kosovo through just war theory and the different views on the issue of humanitarian intervention. In this sense the empirical section will focus primarily on whether the intervention can be considered as just or unjust.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Peterkova_2014.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peterkova_OPO.docxPosudek vedoucího práce41,59 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peterkova_ros_ved.docxPosudek oponenta práce39,2 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce324,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.