Title: Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
Other Titles: U.S. Humanitarian Intervention as an Instrument of Globalization of Human Rights
Authors: Peterková, Lucie
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12801
Keywords: humanitární intervence;univerzalita lidských práv;utilitarismus;přirozené právo;pozitivní právo;Rada bezpečnosti OSN;Clintonova doktrína
Keywords in different language: humanitarian intervention;universality of human rights;utilitarianism;natural law;positive law;United Nation Security Council;Clinton doctrine
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje především na globalizaci lidských práv, s ohledem na humanitární intervenci v Kosovu. Hlavním cílem této práce je nastínit humanitární intervenci v Kosovu skrze perspektivu spravedlivé války a různých teorií na humanitární intervenci jako takovou. V tomto smyslu se empirická část zaměří především na to, zda lze tuto intervenci považovat za spravedlivou či nikoliv.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of globalization of human rights, especially in the area of humanitarian intervention in Kosovo. The main aim is to outline the humanitarian intervention in Kosovo through just war theory and the different views on the issue of humanitarian intervention. In this sense the empirical section will focus primarily on whether the intervention can be considered as just or unjust.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Peterkova_2014.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova_OPO.docxPosudek vedoucího práce41,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova_ros_ved.docxPosudek oponenta práce39,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce324,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.