Název: Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních tří desetiletí: Stává se Británie stále více euroskeptickou? Vystoupí Velká Británie nakonec z Evropské unie?
Další názvy: Analysis of British relations with the European Union during the last four decades: Is Britain becoming increasingly eurosceptic? Will Britain pull out of the European Union eventually?
Autoři: Kruhmalova, Irina
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12804
Klíčová slova: Velká Británie;Evropská unie;euroskepticismus;vláda;Margaret Thatcherová;David Cameron;Tony Blair;UKIP;hospodářská a měnová unie;1975 referendum
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;European union;euroscepticism;government;Margaret Thatcher;David Cameron;Tony Blair;UKIP;economic and monetary union;1975 referendum
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je "Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních čtyř desetiletí", kde centrální otázkou je, jestli se Velká Británie stává stále více euroskeptickou a zda se bude konat referendum o členství v Evropské unii. První část práce vysvětluje základní pojmy a přináší obecné informace o zkoumaném jevu, kromě toho se zabývá britskou verzí euroskepticismu s ohledem na vědeckou teorii. Praktická část práce se dívá na postoj různých vlád vůči Evropské unii a snaží se vystihnout popularitu euroskeptického směru v průběhu posledních čtyř desetiletí. Hlavním cílem práce je poskytnout analýzu současné britské politiky vůči EU, zjistit, jak soudobý euroskepticismus vznikl, a co vedlo k jeho popularitě, a diskutovat možnost konání referenda o členství v EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is the Analysis of British relations with the European Union during the last four decades. The main question posed by this work concerns whether Britain is becoming increasingly Eurosceptical and if it will eventually be the referendum on membership of the Union. The first part explains the key terms and gives general information about the phenomenon, and moreover discusses the British version of Euroscepticism in scientific terms. The practical part of the work considers different government attitudes towards the EU and tries to pinpoint the reason for the increasing popularity of Euroscepticism over the last four decades. The main goal of this thesis is to provide analysis of Britain's contemporary policy towards the EU, discover how this phenomenon has developed and become so popular today, and of course discuss a membership referendum if one is indeed held in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kruhmalova.pdfPlný text práce848,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruhmalova_bp_mvbas_opo.pdfPosudek vedoucího práce597,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruhmalova_ved.pdfPosudek oponenta práce982,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruhmalova.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce234,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.