Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorKrist, Ronald
dc.contributor.refereeMiňhová, Jana
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:24Z-
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:24Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier56597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12920
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Tvořivost jako předpoklad stability psychiky" se zabývá vzájemnou interakcí tvořivosti a neuroticismu. Teoretická část vymezuje tvořivost a neuroticismus a informuje o poznatcích o jejich vztahu. Empirická část má za cíl popsat odlišnosti vlastností tvůrčí činnosti v závislosti na míře neuroticismu tvůrce. Výzkum je srovnán s poznatky z teoretické části.cs
dc.format57 s. (103 154 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttvořivostcs
dc.subjectosobnostcs
dc.subjectneuroticismuscs
dc.subjectumělcics
dc.titleTvořivost jako předpoklad stability psychikycs
dc.title.alternativeCreativity as condition of psychical stabilityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis on the topic: ,,Creativity as condition of psychical stability" searchs for relationships between creativity and neuroticism. The theoretical part defines creativity and neuroticism and informs about findings about their relationships. The practical part aims to describe differences in character of creative activity, in dependence on levels of neuroticism. Research is compared with findings from the theoretical part.en
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translatedpersonalityen
dc.subject.translatedneuroticismen
dc.subject.translatedartistsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_RonaldKrist.pdfPlný text práce838,26 kBAdobe PDFView/Open
Krist - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce426,03 kBAdobe PDFView/Open
Krist - oponent.pdfPosudek oponenta práce343,83 kBAdobe PDFView/Open
Krist - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.