Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorPetržík, Jan
dc.contributor.refereeNovotný, Lukáš
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:03Z
dc.date.available2013-07-29cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier56943
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12999
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměří na události probíhající v roce 1938. Student objasní svolání mnichovské konference a její průběh.Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. V celé práci je kladen důraz na tachovský region. V závěru vysvětlí vznik druhé republiky a zhodnotí celkový dopad mnichovské dohody pro Československo.cs
dc.format87 s. (168000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectMnichovcs
dc.subjectdohodacs
dc.subjectSudetycs
dc.subjectmigracecs
dc.subjectNěmeckocs
dc.titleMnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československucs
dc.title.alternativeMunich Agreement and the Establishment of the Second Republic in Czechoslovakiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the events taking place in 1938. Munich Student illustrates the convening of the conference and its průběh.Následně will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. Throughout the work the emphasis is on Tachov area. In conclusion explains the formation of the Second Republic and evaluate the overall impact of the Munich Agreement in Czechoslovakia.en
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedMunichen
dc.subject.translatedagreementen
dc.subject.translatedSudetenlanden
dc.subject.translatedmigrationen
dc.subject.translatedGermanyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrzik_Mnichovska dohoda a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Petrzik-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce916,03 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,98 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.