Title: Rakousko-Uhersko a balkánské války
Other Titles: Austria-Hungary and the Balkan Wars
Authors: Urban, Martin
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13007
Keywords: Rakousko-Uhersko;balkánské války;diplomacie;mezinárodní vztahy;skadarská krize;Londýnská konference;Osmanská říše;Balkán;Srbsko;Černá Hora;Bulharsko;Řecko;Rumunsko;Albánie
Keywords in different language: Austria-Hungary;balkan wars;diplomacy;international relations;scutari crisis;London conference;Ottoman empire;Balkans;Serbia;Montenegro;Bulgaria;Greece;Romania;Albania
Abstract: Cílem diplomové práce je analýza rakousko-uherské zahraniční politiky během balkánských válek v letech 1912-1913. Změny, které přinesly oba konflikty, se zásadním způsobem promítly do sféry mezinárodních vztahů a velmocenské politiky. Diplomacie Rakousko-Uherska a koncepce její zahraniční politiky byla během obou konfliktů podrobena těžké zkoušce. Vídeň byla nucena hájit své zájmy na poloostrově a vyrovnat se s nově vzniklou konstelací. V důsledku toho došlo k zásadní změně rakousko-uherských pozic na Balkáně a k proměně vztahu monarchie k balkánským státům. Předkládaná diplomová práce sleduje, analyzuje a hodnotí tento vývoj rakousko-uherské zahraniční politiky a rovněž vystihuje jeho význam pro následný vývoj a vypuknutí první světové války.
Abstract in different language: The aim of the Diploma thesis is the analysis of Austro-Hungarian foreign policy during the Balkan Wars in 1912-1913. Changes brought by these two conflicts reflected themselves significantly in the sphere of international relations and politics of the European great powers. The diplomacy of Austria-Hungary and its concept of foreign policy had undergone a difficult test. Vienna was forced to protect its interests on the peninsula as well as to deal with the new situation. Due to that, the relation of the monarchy towards the Balkan states had been greatly modified and its influence in Balkan diminished. The thesis follows, analyzes, and evaluates the development of the Austro-Hungarian foreign policy and also assesses its relevance for the future development and the outbreak of the First World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
URBAN, Martin, Rakousko-Uhersko a balkanske valky, diplomova prace, Plzen 2014..pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Urban_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce964,76 kBAdobe PDFView/Open
Urban_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce943,77 kBAdobe PDFView/Open
Urban_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce324,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.