Název: Mnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československu
Další názvy: Reaction of the Munich Agreement Tachovsku and Stříbrsku and the formation of the Second Republic
Autoři: Petržík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13011
Klíčová slova: Sudety;Mnichov;Československo;dohoda;Němci;smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: Sudetenland;Munich;Czechoslovakia;agreement;Germans;pact
Abstrakt: Diplomová práce se zaměří ve své první části na diplomatická jednání před druhou světovou válkou. S důrazem na Mnichovskou dohodu uzavřenou v září 1938, kde student objasní její význam pro tehdejší Československo. V druhé části se autor vylíčí vznik druhé republiky a bude snažit vysvětlit, jak velký dopad měla mnichovská konference pro obyvatele žijící v pohraničí. Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. Autor se ve své diplomové práci zaměří na města ležící v pohraničí v okrese Domažlice. V závěrečné části se bude autor věnovat utváření Říšské župy Sudety, kde se bude zkoumat její vnitřní organizaci a o to, jak tyto události ovlivnili každodenní život obyvatel Československa.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis will focus in the first part of the diplomatic negotiations before the Second World War. With an emphasis on the Munich agreement in September 1938, where the student explain its significance to the then Czechoslovakia. In the second part, the author portrays the formation of the Second Republic and will try to explain how much impact did the Munich conference for people living in border areas. Then it will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. The author of this thesis will focus on the city located in the border district Domažlice. In the final part, the author will be given to the formation of the Imperial County Sudetenland, which will examine its internal organization and how these events affected the daily life of the inhabitants of Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petrzik_MD_Ohlas Mnichovske dohody na Tachovsku a Stribrsku, a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce938,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce851,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce274,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.