Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorPetržík, Jan
dc.contributor.refereeNovotný, Lukáš
dc.date.accepted2014-09-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:09Z-
dc.date.available2014-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:09Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier60739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13011
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměří ve své první části na diplomatická jednání před druhou světovou válkou. S důrazem na Mnichovskou dohodu uzavřenou v září 1938, kde student objasní její význam pro tehdejší Československo. V druhé části se autor vylíčí vznik druhé republiky a bude snažit vysvětlit, jak velký dopad měla mnichovská konference pro obyvatele žijící v pohraničí. Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. Autor se ve své diplomové práci zaměří na města ležící v pohraničí v okrese Domažlice. V závěrečné části se bude autor věnovat utváření Říšské župy Sudety, kde se bude zkoumat její vnitřní organizaci a o to, jak tyto události ovlivnili každodenní život obyvatel Československa.cs
dc.format92 s. (145 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSudetycs
dc.subjectMnichovcs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectdohodacs
dc.subjectNěmcics
dc.subjectsmlouvacs
dc.titleMnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československucs
dc.title.alternativeReaction of the Munich Agreement Tachovsku and Stříbrsku and the formation of the Second Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis will focus in the first part of the diplomatic negotiations before the Second World War. With an emphasis on the Munich agreement in September 1938, where the student explain its significance to the then Czechoslovakia. In the second part, the author portrays the formation of the Second Republic and will try to explain how much impact did the Munich conference for people living in border areas. Then it will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. The author of this thesis will focus on the city located in the border district Domažlice. In the final part, the author will be given to the formation of the Imperial County Sudetenland, which will examine its internal organization and how these events affected the daily life of the inhabitants of Czechoslovakia.en
dc.subject.translatedSudetenlanden
dc.subject.translatedMunichen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedagreementen
dc.subject.translatedGermansen
dc.subject.translatedpacten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrzik_MD_Ohlas Mnichovske dohody na Tachovsku a Stribrsku, a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Petrzik_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce938,29 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce851,94 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce274,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.