Název: Číslo \recke{pi} a jeho aproximace
Další názvy: Number \recke{pi} and its approximation
Autoři: Frank, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13023
Klíčová slova: číslo pí;Ludolfovo číslo;babylonská matematika;egyptská matematika;hindská matematika;čínská matematika;Hippias z Elidy;Archimédova metoda;Gregoryho řada;Machinův vzorec;Newtonova metoda;Eulerova metoda;Srinivasa Ramanujan;BBP formule
Klíčová slova v dalším jazyce: number pi;Ludolph's number;babylonian mathematics;egyptian mathematics;indian mathematics;chinese mathematics;Hippias of Elis;Archimedes's method;Gregory's series;Machin's formula;Newton's method;Euler's method;Srinivasa Ramanujan;BBP formula
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na číslo \recke{pi} a hlavním tématem je odhad čísla \recke{pi}. Práce zkoumá aproximace čísla \recke{pi} v minulosti a v moderní době. Kapitoly jsou zaměřeny na výpočetní metody čísla \recke{pi} a jejich objevitele. Jedna z kapitol je zvláště věnována matematikovi Srinivasaovi Ramanujanovi a jeho konvergentním řadám. Všechny metody jsou vysvětleny a ukázány na příkladech, kdy byl pro usnadnění výpočtu využit matematický software. Závěrečná část práce je věnována současným poznatkům o čísle \recke{pi} - zajímavostem a rekordům ve výpočtech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the number \recke{pi} and the main topic is the estimation of the number \recke{pi}. The study examines the approximation of \recke{pi} throughout the history and modern period. One of the chapters is especially dedicated to the mathematician Srinivasa Ramanujan and his numerical series. Other chapters focus on the calculation methods of \recke{pi} and their discoveries. All methods are explained and demonstrated on examples and for computation mathematical software was used. The final part is devoted to the current knowledge of the number \recke{pi} - records and interest in calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Cislo PI a jeho aproximace - FRANK Jan.pdfPlný text práce677,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_frank.pdfPosudek vedoucího práce44,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek bakalarske prace Jana Franka.pdfPosudek oponenta práce29,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frank- prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.