Title: Korekce celku u dětí v mateřské škole
Other Titles: The correction of units made by children in kindergarten
Authors: Uzlová, Jana
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13024
Keywords: korekce celku;nahrazení;odstranění;výměna;kompletace;mateřská škola;dítě předškolního věku
Keywords in different language: correction of units;replacement;elimination;change;completion;kindergarten;preschool child
Abstract: Bakalářská práce na téma "Korekce celku u dětí v mateřské škole" podává informace o míře náročnosti různých podob korekce celku a o míře úspěšnosti při řešení úkolů zaměřených na korekci celku zadávaných v rovině a v prostoru. Informace byly získány na základě vyhodnocení experimentu, který proběhl v běžné mateřské škole.
Abstract in different language: The bachelor thesis with the topic of "The correction of units made by children in kindergarten" provides the information about different degrees of difficulty of various kinds of the unit correction and about the degree of success rate while dealing with tasks focused on the unit correction. The information were acquired while assessing experiment which took place in an ordinary kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Uzlova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Uzlova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce87,83 kBAdobe PDFView/Open
XVIII. Oponentni posudek bakalarske prace_ Uzlova.pdfPosudek oponenta práce38,92 kBAdobe PDFView/Open
Uzlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce82,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.