Název: Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v MŠ
Další názvy: Use fairy tales for the development before mathematical skills in kindergarten
Autoři: Hauerová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13025
Klíčová slova: pohádka;mateřská škola;předmatematické dovednosti;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: fairytale;kindergarten;before mathematical skills;experiment
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v MŠ je řazena do tří částí. První teoretická část se zabývá pohádkou, jejím vznikem, klasifikací a možným využitím v mateřské škole. Druhá část je metodologická, ve které jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky a příprava experimentu a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, věnovaná výzkumu. Obsahuje konkrétní aktivity k pohádkám, které byly prakticky realizovány v prostředí mateřské školy.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's work topic is "Use fairy tales for the development before mathematical skills in kindergarten." It is divided into three parts. The first is theoretical and deals with defining terms such as fairy tale, its origins, classification and possible use in kindergarten. Second part is methodological. This section introduces the targets of the experiment, used methods and criterions of the evaluation. The third part is practical, dedicated to research. It includes specific activities for fairytales, which were practically implemented in kindergarten.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Hana Hauerova.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauerova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce123,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XIX. Oponentni posudek bakalarske prace_ Hauerova.pdfPosudek oponenta práce40,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce72,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.