Název: Posloupnosti a řady: základní vlastnosti, limity: řešené příklady
Další názvy: Sequences and Series: basic characteristic, limits: solution of exercises
Autoři: Suchanová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13033
Klíčová slova: posloupnosti;vlastnosti posloupností;aritmetická posloupnost;geometrická posloupnost;limita posloupnosti;nekonečné číselné řady;kritéria konvergence;řešené příklady
Klíčová slova v dalším jazyce: sequences;characteristic of sequence;arithmetic sequence;geometric sequence;limit of sequence;infinite series;convergence criteria;solved exescises
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou posloupností a nekonečných číselných řad. První část definuje pojem posloupnost a nekonečná číselná řada. Dále se zabývá základními vlastnostmi posloupností a nekonečných číselných řad, výpočtem jejich limity a konvergence. Tato teoretická část je vysvětlena na jednodušších příkladech, které slouží k pochopení probírané látky. Druhá část práce je pojata jako kapitola řešených příkladů. Zde jsou samostatně řešeny komplexní příklady převzaté z internetové sbírky úloh Trial z Fakulty aplikovaných věd.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis pursues the issue of sequence and infinite series. At first I define the term of sequence and infinite series. I write also about basic characteristic of sequences and series and about computation of their limits and convergence. This theoretical part is explained by easy examples which help to understand this issue better. The second part of my bachelor thesis contains several exercises with solutions. Here I separately solve exercises which are taken from internet task collection called "Trial z Fakulty aplikovaných věd".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Suchanova 2014.pdfPlný text práce932,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Suchanova.pdfPosudek vedoucího práce26,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek bakalarske prace Kristyny Suchanove.pdfPosudek oponenta práce30,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchanova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.