Název: Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů
Další názvy: The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes
Autoři: Falcová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Dobiáš, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13047
Klíčová slova: investice;spor;ochrana;podpora;dohoda;řešení;rozhodování;UNCITRAL;pravidla;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: investments;dispute;protection;promotion;agreement;settlement;decision;UNCITRAL;rules;European union
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na rozbor právní ochrany a podpory zahraničních investic a řešení investičních sporů. V práci nejprve vymezím samotný pojem mezinárodních investic a jejich právní úpravu. Přistoupím k deskripci vývoje ochrany mezinárodních investic a naváži kapitolou o zřizování a likvidaci mezinárodních investic. Provedu analýzu řešení a rozhodování investičních sporů za pomoci pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo, dále také analýzu nového nařízení Evropské unie č. 1219/2012 a v neposledním případě i vybraných dohod o ochraně investic uvařených Českou republikou. Závěr práce bude tvořit přehled některých českých případů sporů z investic.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma work is The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. I begin with the concept international investments and their legislation. Then I describe progression of protection of international investments and continue with chapter about their establishment and liquidation. I analyse settlement and decision of investment disputes where I use the rules of UNCITRAL, then I also analyse new EU regulation number 1219/2012 and some of the settlements which the Czech Republic signed. The end of my work tells about some of the investment disputes the Czech Republic entered in.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Finalni verze.pdfPlný text práce569,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce594,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falcova.pdfPrůběh obhajoby práce574,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.