Title: Vývoj mediálního obrazu Libye za vlády Muammara Kaddáfího
Other Titles: The development of the media image of Libya under Muammar Gaddafi
Authors: Holečková, Dominika
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13067
Keywords: Libye;Muammar Kaddáfí;média;obsahová analýza;tisk;USA;Galtung;Ruge;teorie zpravodajských hodnot;New York Times;Wall Street Journal
Keywords in different language: Libya;Muammar Gaddafi;media;content analysis;press;USA;Galtung;Ruge;news values;New York Times;Wall Street Journal
Abstract: Bakalářská práce se věnuje studiu mediálního obrazu Libye za vlády Muammara Kaddáfího. Práce se soustřeďuje na frekvenci vydávání novinových článků v amerických médiích a roli faktorů negativity a návaznosti na elitní národy při zveřejnění článků Práce se opírá o teorii zpravodajských hodnot Johana Galtunga a Mari Holmboe Ruge a pozorování soustředí na dva celostátně prodávané deníky The New York Times a The Wall Street Journal. Bylo zjištěno, že referování sledovanými médii bylo celistvé a největší počet článků byl zaznamenán v roce 2011. Převažovaly především zprávy o negativních událostech a zprávy referující o událostech, které měly návaznost na elitní národy.
Abstract in different language: The focus of this bachelor thesis is to study the media image of Libya under the leadership of Muammar Gaddafi. The goal of this study is to find out how often Libya was referred to in the American media. Simultaneously, it tries to reveal the influence of factors of the negativity and the reference to elite nations on the release of studied articles. The thesis uses the theory of news values of Johan Galtung and Mari Holmboe Ruge and focuses its analysis on two nationwide daily newspapers, The New York Times and The Wall Street Journal. The thesis found out that the coverage of the Libyan topic was compact and the biggest amount of articles was registered in 2011. Articles about negative events and articles about events with reference to elite nations prevailed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Holeckova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Holeckova V.pdfPosudek vedoucího práce284,8 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova O.pdfPosudek oponenta práce314,66 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova.pdfPrůběh obhajoby práce108,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.