Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStejskal, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSuchoňová, Veronikacs
dc.contributor.refereeŠimka, Karelcs
dc.date.accepted2014-05-23cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:32:48Z
dc.date.available2013-01-24cs
dc.date.available2015-03-25T09:32:48Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-03-28cs
dc.identifier59143cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13168
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem stavební povolení poukazuje na problematiku získání a realizaci stavebního povolení. Nejdůležitější a podstatnou část práce představuje sanotný popis procesu získání stavebního povolení od počátečního vyplnění žádosti včetně příloh až po kladné či záporné úřední vyjádření stavebního úřadu k příslušné žádosti. Nedílnou součástí je vysvětlení základních pojmů a seznámení se subjekty vyskytujícími se v procesu stavebního povolení společně s historickým vývojem a právní úpravou stavebního zákona.cs
dc.format64 s. (128 582 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectstavební úřadcs
dc.subjectžádost o stavební povolenícs
dc.subjectstavební činnostics
dc.subjectdotčené orgánycs
dc.subjectstavební zákoncs
dc.subjectsprávní řádcs
dc.titleStavební povolenícs
dc.title.alternativeBuilding permiten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis titled building permits highlights the problem of obstaining a building permit implementation. The most important and essential part of the work itself is a description of the process of obtaining a building permit from the initial completed application and attachments to the positive or negative official statement from the building office for an application. An integral part of the explanation of basic concepts and familiarity with entities occurring in the process of building permit, together with the historical development and regulation of the Building Act.en
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedbuilding authorityen
dc.subject.translatedapplication for a building permiten
dc.subject.translatedconstruction activitiesen
dc.subject.translatedauthorities concerneden
dc.subject.translatedbuilding acten
dc.subject.translatedadministrative procedureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE 2.pdfPlný text práce722,11 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce790,69 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-Simka.pdfPosudek oponenta práce555,29 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce600,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.