Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBureš, Marekcs
dc.contributor.advisorPolášek, Patrikcs
dc.contributor.authorKába, Martincs
dc.contributor.refereeGörner, Tomášcs
dc.date.accepted2014-08-18cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:32:53Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:32:53Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-06-26cs
dc.identifier58783cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13172
dc.description.abstractBakalářské práce je zaměřená na problematiku fyzického přetížení pracovníků a s tím spojených zdravotních pro-blémů. Cílem je vytvoření regeneračních cviků pro mon-tážní pracovníky. Jednotlivé cviky jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší a použitelné pro co nejširší skupinu lidí. Toto shrnutí protahovacích cviků je určeno pro katedru průmyslového inženýrství a managementu, která může využít obsah této bakalářské práce přímo ve fir-mách, ve kterých uskutečňuje své projekty.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectstrečinkcs
dc.titleNávrhy a vizualizace regeneračních cviků pro montážní pracovištěcs
dc.title.alternativeProposals and visualisation of regeneration exercises for assembly workplacesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis is aimed on the issue of overload work-ers and related health problems. The goal is to create a regeneration exercises for assembly workers. Exercises are designed to be as simple and applicable to the widest possible group of people. This summary of regeneration exercises is intended for the department of Industrial En-gineering and Management, who may use the content of this bachelor's thesis directly in companies in which they do their projects.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translateddiseaseen
dc.subject.translatedstretchingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martin Kaba.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Kaba.PDFPosudek vedoucího práce967,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Kaba.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Kaba.PDFPrůběh obhajoby práce556,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.