Název: Plánování a řízení generální opravy
Další názvy: Planning and management of overhaul
Autoři: Pavlíček, Marek
Vedoucí práce/školitel: Havel, Jaroslav
Kleinová, Jana
Oponent: Bejr, Karel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13173
Klíčová slova: údržba;generální oprava;projekt;fluidní kotel;rozpis prací;harmonogram;koordinace;Microsoft Project 2010
Klíčová slova v dalším jazyce: maintenance;overhaul;project;fluid boiler;work schedule;time line;coordination;Microsoft Project 2010
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvoření náhledu na údržbové metody strojního zařízení, generální opravu a její realizaci. Pomocí SW nástroje Microsoft Project 2010, je provedeno plánování generální opravy na vybrané strojní zařízení fluidní kotel o výkonu 350 t/hod. Výsledkem je vytvoření harmonogramu opravy - Ganttův diagram.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the bachelor thesis is to create insight into maintenance methods of mechanical equipment, overhaul and its implementation. Using software tool Microsoft Project 2010 is planned overhaul of the selected machinery - fluid boiler with power 350 tons per hour. The result is creation of service schedule - Gantt diagram.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlicek.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Pavlicek.PDFPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Pavlicek.PDFPosudek oponenta práce733,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Pavlicek.PDFPrůběh obhajoby práce541,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.