Title: Plánování a řízení generální opravy
Other Titles: Planning and management of overhaul
Authors: Pavlíček, Marek
Advisor: Havel, Jaroslav
Kleinová, Jana
Referee: Bejr, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13173
Keywords: údržba;generální oprava;projekt;fluidní kotel;rozpis prací;harmonogram;koordinace;Microsoft Project 2010
Keywords in different language: maintenance;overhaul;project;fluid boiler;work schedule;time line;coordination;Microsoft Project 2010
Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvoření náhledu na údržbové metody strojního zařízení, generální opravu a její realizaci. Pomocí SW nástroje Microsoft Project 2010, je provedeno plánování generální opravy na vybrané strojní zařízení fluidní kotel o výkonu 350 t/hod. Výsledkem je vytvoření harmonogramu opravy - Ganttův diagram.
Abstract in different language: The goal of the bachelor thesis is to create insight into maintenance methods of mechanical equipment, overhaul and its implementation. Using software tool Microsoft Project 2010 is planned overhaul of the selected machinery - fluid boiler with power 350 tons per hour. The result is creation of service schedule - Gantt diagram.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlicek.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Pavlicek.PDFPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Pavlicek.PDFPosudek oponenta práce733,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Pavlicek.PDFPrůběh obhajoby práce541,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.