Název: Možnosti vizualizace výrobního podniku \nl{}pomocí Autodesk software
Další názvy: Possibilities of manufacturing company visualisation using Autodesk software
Autoři: Strapek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Polášek, Patrik
Bureš, Marek
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13177
Klíčová slova: digitální podnik;Factory design suite;vizualizace výrobního podniku;AutoCAD
Klíčová slova v dalším jazyce: digital factory;Factory design suite;manufacturing company visualizing;AutoCAD
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma "Možnosti vizualizace výrobního podniku pomocí Autodesk software" popisuje softwarový balík Autodesk Factory Design Suite pro tvorbu a analýzu layoutu digitálního podniku. Udává přehled funkcí jednotlivých softwarů obsažených v balíku a jejich použití při tvorbě referenčního modelu fiktivního výrobního podniku. Dále obsahuje zhodnocení analyzovaného softwaru z několika hledisek. V závěru je uvedeno tabulkové zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis, entitled "Ways of manufacturing company visualizing with using Autodesk software", describes Autodesk Factory Design Suite software for creation and analysing digital factory layout. It contains summary of functions of individual softwares contained in the suite and their use in fictitious manufacturing company reference model creation. Next it contains evaluation of analyzed software from several aspects. Conclusion contains summary in tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Strapek_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Strapek.PDFPosudek vedoucího práce981,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Strapek.PDFPosudek oponenta práce626,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Strapek.PDFPrůběh obhajoby práce564,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.