Název: Řízení údržby ve strojírenských podnicích
Další názvy: Maintenance management in engineering enterprises
Autoři: Zoubek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Kamaryt, Tomáš
Oponent: Miller, Antonín
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13182
Klíčová slova: životní cyklus produktu;povýrobní fáze;údržba;totálně produktivní údržba;stomatologická souprava;zhodnocení;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: product life cycle;PLM;post production phases;maintenance;total productive maintenance;dental unit;evaluation;proposal
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá údržbou ve strojírenských podnicích. Údržba patří do definovaných povýrobních fází životního cyklu produktu. Z procesu údržby byla dále vybrána metoda totálně produktivní údržba. Praktická část se zaměřuje na případovou studii konkrétního zařízení, a tím je stomatologická souprava Diplomat DC350. U stomatologické soupravy je popsán současný stav údržby, který je v další kapitole zhodnocen, a jsou identifikována problémová místa. Výsledkem práce je návrh údržby stomatologické soupravy v podobě aplikace principů TPM na zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with maintenance in engineering enterprises. Maintenance belongs to the defined post production phases of the product lifecycle. Then from the maintenance process was chosen the method total productive maintenance. The practical part focuses on a case study of particular device, and that is the dental unit Diplomat DC350. For dental unit is described the current state of maintenance, which is evaluated in the next chapter and problem parts are identified. Result of work is proposal maintenance of dental unit in the form of application principles method TPM on device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Rizeni udrzby ve strojirenskych podnicich Michal Zoubek.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Zoubek.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Zoubek.PDFPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Zoubek.PDFPrůběh obhajoby práce630,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.