Diplomové práce / Theses (KEE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 493
Fictum, Tomáš
Analýza a návrhy pro snížení energetické náročnosti výroby otopných těles ve firmě Kermi Stříbro

The diploma thesis is focused on analysis of energy intensity in the production of heating elements and suggestions for reducing energy intensity in the firm Kermi s.r.o. A text is separated to five parts. The first part gives brief description the firm Kermi s.r.o. The s...

Bouchal, Petr
Návrh elektrické odporové muflové pece

This diploma work contains an electric resistance muffle furnace proposal. The text is divided into three parts. The first part is about the theoretical description of thermal transfers, basic electro - thermal devices, their distribution and use of material for given parts of elec...

Vokrouhlík, Stanislav
Návrh chránění transformátoru s využitím vysokoimpedanční rozdílové ochrany

This master thesis was assigned by ABB company and it is focused on designing the power transformer protection using the high impedance differential protection. Thesis deals with protection concept for 66/11 kV power transformer, hence the principle of high impedance differential protec...

Šafaříková, Martina
Energeticky nezávislý rodinný dům

The master thesis is focused on designing energy independent family house. Two models of houses and two different families are chosen for the optimalization. A computer program in the MATLAB environment compiled especially for this thesis is used for the energy performance calculation.&...

Kononov, Martin
Nové trendy v budování přenosových vedení

The Master's thesis is focused on comparison of AC/AC and hybrid (AC/DC) transmission lines from the point of view of the transmitted power, Joule losses and the electromagnetic field in the vicinity of the transmission lines. In the thesis are described possible versions&...

Heřmanová, Eva
Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)

This diploma thesis is focused on evaluation of operation of waste recovery facilities. The first part is devoted to total waste production and waste management. The second part is devoted to description and evaluation of the operation of the waste recovery facility. In the ne...

Prachař, Tomáš
Návrh podmínek pro připojení kogenerační jednotky o výkonu 1MW do distribuční soustavy

This diploma thesis is focused on the issue of connecting the cogeneration plant to the distribution grid at the level of the high voltage. It deals with the legislative, technical and economic aspects of the matter. It sets the conditions for a specific project of a ...

Hégr, Aleš
Optimalizace návrhu výtopenského zdroje spalující biomasu a zemní plyn

This diploma thesis is focused on the optimization of the heating power plant. It solves the distribution of biomass and natural gas boiler outputs to find the lowest price of thermal energy. Thesis deals with the prediction of the thermal load of the heating plant consid...

Poláček, David
Numerická analýza oteplení proudové dráhy - metoda tepelné sítě

This thesis describes the issue of heating of current path with a focus on numerical analysis by the method of thermal network. The modeling program used Simulink, MATLAB extension, with PLECS installed for electrical circuits. In the thesis is a model of the thermal network&#...

Pokorný, Vít
Možnost akumulace elektrické energie pomocí elektrochemických baterií

The thesis is focused on solving the current problems connected with the integration of an increasing number of installed renewable energy sources into the energy mix. One of the solutions for better integration of these sources is the use of accumulation and this is the ...

Hejtmánek, Martin
Analýza provozu spalovny nebezpečného odpadu v Plzni

This diploma thesis is focused on the analysis of the operation of a specific hazardous waste incineration plant located in Pilsen - Slovany. In the introduction, the company operating this incinerator is briefly presented and technical and identification data summarized. Next the ...

Kotáb, Filip
Měřicí systémy pro zkoušky vysokým napětím

This thesis is focused on the principle of measuring systems for high voltage tests. There is description of the measuring high voltage by different measuring systems. In the next step are showed measuring techniques for individual types of voltage, DC voltage, AC voltage and ...

Machatý, Ondřej
Realizace umělého osvětlení v moderní posluchárně

This paper is concerns the evaluation of the existing lighting in the modern auditorium and further to the proposal of a new lighting system with regard to possible improvement. The work is divided into five points. The first section presents the relevant theory of different&#...

Brozmanová, Hedvika
Posouzení stavu aktuálního osvětlení interiéru univerzitního objektu

This diploma thesis is focused on current lighting assessment of the University College in Pilsen, Máchova 16. Basic light technical terms are explaint followed by the treatise of optical radiation in the preamble. The theoretical introduction ends with the division and comparison ...

Lochman, Jakub
Projekt vícezdrojové teplárny

This thesis isfocused on multi-source plantproject. The introduction describes the problematics of heat supply and elektricity production at rating plants and at renewable energy sources (RES). The thesis describes the technology of heat and electricity accumulation. Another part deals with draft...

Sauer, Filip
Ostrovní systém pro malý obytný automobil

This diploma thesis deals with the design of stand-alone system for small recreation vehicle. It summarizes the information about possible use of renewable energy sources as mobile sources and describes the selected principle of converting solar energy into electricity. The main result ...

Kraus, Petr
Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání biomasy

This master thesis is focused on the possibilities and aspects of energy use of biomass. It describes various types of biomass and different ways of its conversion into secondary fuels. It also deals with facilities for energy use of biomass, utilization and potential of bioma...

Flor, Milan
Kontrolní měření FVE malého výkonu

The diploma thesis is focused on control measurements of photovoltaic power plant with low power. Parameters and individual components of the analysed system are described in the work. Next a software simulation of the system is performed and after that it is compared to the&#...

Brabec, Jan
Experimentální dvoustupňový free-fall elektrostatický separátor plastových materiálů

Submetted master thesis is focused on separation of plastic using a two-stage free-fall separator. For the purpose of this thesis the experimental one-stage free-fall separator was rebuilt. The plastic mixtures were selected by on previous measurements on the one-stage separator in my b...

Šula, Martin
Elektrostatická separace zemědělských plodin

The presented thesis is focused on the verifying the possibility of using electrostatic separation for a separation of crops. Especially, The thesis verifies possibilities of applications of the principles of the electrostatic separation during cleaning grains of major seed culture from impu...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 493