Title: Ilustrovaná kniha - Žalmy
Other Titles: Illustrated book - Psalms
Authors: Bělohoubková, Anežka
Advisor: Mištera, Josef
Referee: Axmann, Mikoláš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13243
Keywords: žalmy;ilustrace;lept;grafické techniky;sítotisk;japonská vazba;kniha
Keywords in different language: Psalms;illustration;etching;graphic techniques;screen-printing Japanesse book binding;book
Abstract: V mé bakalářské práci jsem vytvořila ilustrace pro druhou knihu žalmů. Pro realizaci jsem zvolila techniku leptu, který mi umožnil do ilustraí promítnout naučný charakter textu vyjádřený čistými liniemi. Výsledná kniha obsahuje 25 ilustrací a 38 textových stran tištěných sítotiskem a je svázána japonskou třepetavou vazbou. Bakalářská práce sestává z tří výtisků knihy a souboru grafických listů.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I created illustrations for the second book of Psalms. For realisation I chose a technique of etching, which allowed me to show the guidance character of the text. The book contains 25 illustrations and 38 text pagesand is bounded by a Japanesse flutter book binding. My bachelor thesis includes three copies of book and a set of original prints of illustrations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_belohoubkova.pdfPlný text práce51,25 MBAdobe PDFView/Open
BELOHOUBKOVA.pdfPosudek vedoucího práce114,57 kBAdobe PDFView/Open
BELOHOUBKOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce191,63 kBAdobe PDFView/Open
BELOHOUBKOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce83,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.