Název: Cesty k prosperitě lázeňského domu
Další názvy: The ways to prosperity of a spa hotel
Autoři: Pišvejc, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13322
Klíčová slova: SWOT analýza;segment;finanční analýza;prosperita;lázeňský dům
Klíčová slova v dalším jazyce: SWOT analysis;segment;financial thesis;prosperity;spa hotel
Abstrakt: Práce se zabývá identifikací a analýzou některých slabých stránek lázeňského hotelu Spa Hotel Star. Jejím cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení prosperity hotelu, která budou předložena managementu hotelu k vyhodnocení a případné implementaci. K dosažení tohoto cíle zvolil autor kombinaci zjednodušené SWOT analýzy a finanční analýzy podniku. Na základě výstupů obou analýz jsou určeny některé z hlavních problémů a jejích pravděpodobné příčiny a autor předkládá návrhy jejich řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the identification and analysis of some of the weaknesses of Spa Hotel Star. Its goal was to propose measures leading to the improvement of the hotel's prosperity that will be presented to the hotel's management for evaluation and potential implementation. To reach this goal, the author chose a combination of a simplified SWOT analysis and a financial analysis. Some of the main problems and their probabale causes are determined based on the outputs of both analyses and the author presents the proposals of their solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PisvejcPlný text práce1,9 MBUnknownZobrazit/otevřít
Pisvejc v.pdfPosudek vedoucího práce256,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pisvejc o..pdfPosudek oponenta práce251,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pisvejc ob..pdfPrůběh obhajoby práce122,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.