Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorPospěch, Jan
dc.contributor.refereeJiřincová, Milena
dc.date.accepted2014-06-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:34:56Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:34:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier59533
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13424
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat vybraný podnik v době hospodářské krize, posoudit jeho finanční zdraví a na základě informací, které poskytla finanční analýza vytvořit vhodná opatření a doporučení pro hodnocený podnik.První kapitola práce představuje společnost Thun 1794 a.s. Ve druhé části je nastíněna problematika hospodářské krize. Následně je hospodářská krize srovnána se skutečným dopadem na společnost. Třetí kapitola obsahuje zpracování finanční analýzy, která obsahuje absolutní a poměrové ukazatele. V kapitole je vytvořena horizontální a vertikální analýza. Ve čtvrté části práce jsou charakterizovány a následně vypočteny souhrnné indexy hodnocení. Pomocí bankrotních a bonitních modelů je posouzeno finanční zdravý podniku.cs
dc.format77 s. (115 455 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjecthospodářská krizecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleAnalýza hospodaření podniku v době hospodářské krizecs
dc.title.alternativeAn analysis of company management during economic crisisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the analysis of a company's performance during the economic crisis. The aim is to analyze a company in a time of economic crisis, assess its financial health and, based on the information provided by financial analysis, to establish appropriate measures and recommendations for the company. The first chapter presents the company Thun 1794 a.s. The second part deals with the problems of the economic crisis. The economic crisis is then compared to the actual impact on the company. The third chapter contains the processing of financial analysis including absolute and ratio indicators. The chapter provides horizontal and vertical analysis. In the fourth part, summary evaluation indexes are characterized and subsequently calculated. The financial health of the company is evaluated by bankruptcy and credibility models.en
dc.subject.translatedcompanyen
dc.subject.translatedeconomic crisisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Pospech.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Pospech J. - V.PDFPosudek vedoucího práce546,77 kBAdobe PDFView/Open
Pospech J. - O.PDFPosudek oponenta práce608,89 kBAdobe PDFView/Open
Pospech prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce213,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.