Title: Verbalizace ohrožení ve veřejném prostoru v neformálně transmitovaných textech
Other Titles: Verbalization of Threat in Public Space in Informally Transmitted Texts
Authors: Dobrovolná, Kateřina
Advisor: Janeček, Petr
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13443
Keywords: současné pověsti;fámy;anekdota;menšina;předsudky;freelisting;kolektivní paměť;folklór;démonické bytosti;transmise
Keywords in different language: contemporary legends;rumours;joke;minority;prejudices;freelisting;collective memory;folklore;demonic creatures
Abstract: Cílem této diplomové práce je terénní dokumentace, klasifikace, katalogizace a interpretace současných kolektivních neformálně transmitovaných textů, neboli současných pověstí, fám, anekdot a biografických vyprávění, v Plzni a jejím okolí, které jsou tradovány ve veřejném prostoru a které zdůrazňují fenomén etnicity vnímané jejich nositeli jako ohrožení tohoto prostoru. Co se metod týče, jsou zde aplikovány dotazníky, polostrukturované rozhovory a freelisting za pomoci programu ANTHROPAC.
Abstract in different language: The aim of my thesis is a documentation, classification, cataloguing, and interpretation of current collective informally transmitted texts (including contemporary legends, rumours, anecdotes, biographical narrations) from Pilsen region, which are often said publically and which emphasize the ethnic phenomenon perceived as a threat of such public place. As for the methods used, there are questionnaires, semi-structured interviews and ANTHROPAC freelisting employed in my thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dobrovolna_Katerina_2014.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce419,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.