Název: Věk a robusticita kostry v pleistocénu
Další názvy: Age and skeletal robusticity in the Pleistocene
Autoři: Eisová, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Friedl, Lukáš
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13453
Klíčová slova: robusticita;biomechanika;femur;tibia;pleistocén;holocén
Klíčová slova v dalším jazyce: robusticity;biomechanics;femur;tibia;pleistocene;holocene
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem robusticity dlouhých kostí dolních končetin jedinců rodu Homo v období pleistocénu a raného holocénu. Cílem práce je zjistit, zda zohlednění věku dožití pleistocénních a holocénních jedinců nějakým způsobem ovlivní trend v robusticitě. Robusticita totiž s přibývajícím věkem jednotlivce roste.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at exploring temporal trends in robusticity of lower limb long bones within the genus Homo in the Pleistocene and Early Holocene. The principle questions tested here is whether the consideration of age at death of Pleistocene and Holocene individuals can alter, in any way, the robusticity trends, given the fact that robusticity tends to increase over the individual lifespans.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eisova_Stanislava_DP_2014.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eisova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eisova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eisova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce448,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.