Title: Věk a robusticita kostry v pleistocénu
Other Titles: Age and skeletal robusticity in the Pleistocene
Authors: Eisová, Stanislava
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13453
Keywords: robusticita;biomechanika;femur;tibia;pleistocén;holocén
Keywords in different language: robusticity;biomechanics;femur;tibia;pleistocene;holocene
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem robusticity dlouhých kostí dolních končetin jedinců rodu Homo v období pleistocénu a raného holocénu. Cílem práce je zjistit, zda zohlednění věku dožití pleistocénních a holocénních jedinců nějakým způsobem ovlivní trend v robusticitě. Robusticita totiž s přibývajícím věkem jednotlivce roste.
Abstract in different language: This thesis is aimed at exploring temporal trends in robusticity of lower limb long bones within the genus Homo in the Pleistocene and Early Holocene. The principle questions tested here is whether the consideration of age at death of Pleistocene and Holocene individuals can alter, in any way, the robusticity trends, given the fact that robusticity tends to increase over the individual lifespans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eisova_Stanislava_DP_2014.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Eisova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Eisova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Eisova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce448,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.