Title: Vlastnosti slinutých karbidů a jejich aplikace na řezné nástroje
Other Titles: Properties and Cutting Tool Applications of Sintered Carbides
Authors: Janoušek, Antonín
Advisor: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Referee: Vnouček, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13482
Keywords: slinutý karbid;lomová houževnatost;KLC;Palmqvist;Shetty;příprava povrchu;teplotní cyklické zatěžování;tvrdost;koroze slinutých karbidů;polarizační křivka;korozní rychlost;WC;Co;kyselina octová;mořská voda
Keywords in different language: sintered carbide;fracture toughness;KLC;Palmqvist;Shetty;thermal cyclic loading;hardness;sample preparation;polarizing curve;corrosion speed;sintered carbide corrosion;seawater;acetic acid
Abstract: Cílem této práce je uvést informace o slinutých karbidech a jejich fyzikálních a mechanických vlastnostech a jejich měření. Určení tvaru trhlin u třech typů slinutých karbidů po vnikací zkoušce dle Vickerse. Stanovení podmínek pro měření lomové houževnatosti indentační metodou. Provedení tepelně cyklického zatěžování. Dalším cílem je studie korozních vlastností v prostředích, ve kterých jsou slinuté karbidy využívané.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to give a general overview about sintered carbides, their physical and mechanical properties and their measuring. In the experimental part are determined crack profiles for three similar sintered carbides. The cracks initiated during Vickers hardness measuring. The conditions for surface preparation before fracture toughness measuring by indentation method are determined. Thermal cyclic loading of sintered carbides. Another aim of this thesis is study of corrosion properties in typical using enviroments by polarizing curves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Janousek-final.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Janousek.tifPosudek vedoucího práce101,5 kBTIFFView/Open
OP_Janousek.tifPosudek oponenta práce74,08 kBTIFFView/Open
Prubeh_Janousek.tifPrůběh obhajoby práce27,78 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.