Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž, Antonín
dc.contributor.advisorBeneš, Petr
dc.contributor.authorJanoušek, Antonín
dc.contributor.refereeVnouček, Milan
dc.date.accepted2014-06-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:38Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:38Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.identifier57829
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13482
dc.description.abstractCílem této práce je uvést informace o slinutých karbidech a jejich fyzikálních a mechanických vlastnostech a jejich měření. Určení tvaru trhlin u třech typů slinutých karbidů po vnikací zkoušce dle Vickerse. Stanovení podmínek pro měření lomové houževnatosti indentační metodou. Provedení tepelně cyklického zatěžování. Dalším cílem je studie korozních vlastností v prostředích, ve kterých jsou slinuté karbidy využívané.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslinutý karbidcs
dc.subjectlomová houževnatostcs
dc.subjectKLCcs
dc.subjectPalmqvistcs
dc.subjectShettycs
dc.subjectpříprava povrchucs
dc.subjectteplotní cyklické zatěžovánícs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectkoroze slinutých karbidůcs
dc.subjectpolarizační křivkacs
dc.subjectkorozní rychlostcs
dc.subjectWCcs
dc.subjectCocs
dc.subjectkyselina octovács
dc.subjectmořská vodacs
dc.titleVlastnosti slinutých karbidů a jejich aplikace na řezné nástrojecs
dc.title.alternativeProperties and Cutting Tool Applications of Sintered Carbidesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to give a general overview about sintered carbides, their physical and mechanical properties and their measuring. In the experimental part are determined crack profiles for three similar sintered carbides. The cracks initiated during Vickers hardness measuring. The conditions for surface preparation before fracture toughness measuring by indentation method are determined. Thermal cyclic loading of sintered carbides. Another aim of this thesis is study of corrosion properties in typical using enviroments by polarizing curves.en
dc.subject.translatedsintered carbideen
dc.subject.translatedfracture toughnessen
dc.subject.translatedKLCen
dc.subject.translatedPalmqvisten
dc.subject.translatedShettyen
dc.subject.translatedthermal cyclic loadingen
dc.subject.translatedhardnessen
dc.subject.translatedsample preparationen
dc.subject.translatedpolarizing curveen
dc.subject.translatedcorrosion speeden
dc.subject.translatedsintered carbide corrosionen
dc.subject.translatedseawateren
dc.subject.translatedacetic aciden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Janousek-final.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Janousek.tifPosudek vedoucího práce101,5 kBTIFFView/Open
OP_Janousek.tifPosudek oponenta práce74,08 kBTIFFView/Open
Prubeh_Janousek.tifPrůběh obhajoby práce27,78 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.