Title: Vytváření citačních sítí z bibliografických dat
Other Titles: Creation of citation networks from bibliographic data
Authors: Bouda, Radek
Advisor: Fiala, Dalibor
Referee: Král, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13490
Keywords: citační síť;meta-vyhledávač;XML struktury;Scopus;ACM Digital Library;Google Scholar
Keywords in different language: citation network;meta-browsers;XML Structures;Scopus;ACM Digital Library;Google Scholar
Abstract: Scopus Data Miner, ACM Data Harvester a Google Scholar Grabber jsou tři rozdílné nástroje, kterými lze jednoduše vytvářet citační sítě. Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením citačních sítí těmito nástroji. Popisuje problém jejich údržby a jejich implementaci do meta-vyhledávače. Také se zabývá vytvořením univerzální XML struktury pro výstupy z těchto nástrojů. Popisuje, jak postupovat a jaké podmínky dodržet při vytváření citační sítě. Cílem práce je vytvořit co největší a nejaktuálnější citační síť.
Abstract in different language: Scopus Data Miner, ACM Data Harvester and Google Scholar Grabber are three different tools which can be used for simple creation of citation networks. This bachelor thesis deals with creating citation networks using these tools. It describes their maintenance and their implementation into meta-browser. It also describes creation of universal XML structure of outputs of these tools. It describes how to create a citation network and which conditions must be stand. The target of this thesis is to create the biggest and the most up-to-date citation network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_bouda_A10B0530P.pdfPlný text práce9,89 MBAdobe PDFView/Open
A10B0530Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce84,3 kBAdobe PDFView/Open
A10B0530Pposudek.pdfPosudek oponenta práce363,11 kBAdobe PDFView/Open
A10B0530Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce189,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.