Title: Výukový program pro předmět UIR
Other Titles: Learning program for Artificial Intelligence subject
Authors: Sládek, Tomáš
Advisor: Matoušek, Václav
Referee: Mautner, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13491
Keywords: prolog;výukový materiál;deklarativní programování
Keywords in different language: prolog;learning material;declarative programming
Abstract: Práce popisuje plán pro vytvoření nových a úpravu stávajících výukových materiálů z oblasti umělé inteligence, užívaných na Západočeské univerzitě v Plzni. Dále popisuje a hodnotí výsledky uskutečnění tohoto plánu. Výsledkem práce je rozsáhlá prezentace pro výuku programovacího jazyka Prolog a další doplňující materiály. Vše je zahrnuto do příloh práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes a plan of making a new materials and modification of that ones which are currently in use for teaching topics from AI field at University of West Bohemia. Further it describes and evaluates results of realization of this plan. The result is an extensive presentation for teaching programming language called Prolog and other supporting materials. All of that is attached to this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladek-BP-final2.pdfPlný text práce740,81 kBAdobe PDFView/Open
A10B0676P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce372,52 kBAdobe PDFView/Open
A10B0676P-posudek.pdfPosudek oponenta práce545,97 kBAdobe PDFView/Open
A10B0676P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce218,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.